Hướng dẫn cài đặt Host Email trên smartphone HĐH- Android

Hướng dẫn cài đặt Host Email trên smartphone HĐH- Android của hệ thống Email sever Vina-Soft

Bước 1: Truy cập vào App Email

1

 

Bước 2: Điền user (ghi đầy đủ …@tenmien)  và password của email cần cài đặt vào.

Tiếp theo chọn MANUAL SETUP

2

 

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào như hình bên dưới

3

 

Bước 4: Điền thông số IMAP server với  định dạng  mail.tênmiền

Security type : (tùy vào tên miền có SSL/TLS hoặc không)

Port: mặc định là 143

 

manual pop3

Bước 5: Điền vào SMTP server với định dạng  smtp.tênmiền

Security type : (tùy vào tên miền có SSL/TLS hoặc không)

Port: mặc định là 25

Nhập lại đầy đủ thông tin email user

5

 

Sau khi nhập đầy đủ kiểm tra lại:

– Sau thông số cài đặt: Chú ý đường dẫn POP/IMAP/SMTP server có đúng như nhà cung cấp đã đưa chưa.

=> Nên sử dụng IMAP vì ổn định hơn POP3

– Xem bạn đã chọn SSL, TLS kèm theo port đúng cho từng thông số chưa.

– Username bạn tên ghi đầy đủ email thay vì chỉ ghi tên email.

-> sau đó hoàn tất chọn SIGN IN

CÔNG TY THIẾT KẾ PHẦN MÊM VINASOFT
Địa chỉ 1: 145 Phan Huy Ít, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện Thoại: 0765 013 908 - 0977 113 950 - 0904 05 0003

Email: thanhthuc.vns@gmail.com

Hướng Dẫn Quảng Trị

Hướng dẫn quản trị cách sử dụng phần mềm quản lý đạt được hiệu quả cho doanh nghiệp. Hỗ trợ phát triển và nâng cấp phần mềm khi sử dụng

Barcode detection using Shape Detection API

API phát hiện mã vạch được xây dựng dựa trên API phát hiện hình dạng hiện có trong WICG có nghĩa là nó đang trong giai đoạn ủ bệnh và thử nghiệm. Trên [Android, bạn có thể phát hiện một số mã vạch 1D và 2D] khác nhau (https://developers.google.com/vision/barcodes-overview):

Hương dẫn tích hợp máy quét mã vạch, barcode vào phần mềm kho bán hàng

Phần mềm kho bán hàng được tích hợp máy quét mã vạch, barcode vào hệ thống do Công ty Vinasoft thực hiện. Hãy liên hệ để được chúng tôi tư vấn cụ thể cho bạn.

0904 05 0003
0977 113 950