Hướng dẫn cài đặt Host Email trên smartphone HĐH- Android

Hướng dẫn cài đặt Host Email trên smartphone HĐH- Android của hệ thống Email sever Vina-Soft

Bước 1: Truy cập vào App Email

1

 

Bước 2: Điền user (ghi đầy đủ …@tenmien)  và password của email cần cài đặt vào.

Tiếp theo chọn MANUAL SETUP

2

 

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào như hình bên dưới

3

 

Bước 4: Điền thông số IMAP server với  định dạng  mail.tênmiền

Security type : (tùy vào tên miền có SSL/TLS hoặc không)

Port: mặc định là 143

 

manual pop3

Bước 5: Điền vào SMTP server với định dạng  smtp.tênmiền

Security type : (tùy vào tên miền có SSL/TLS hoặc không)

Port: mặc định là 25

Nhập lại đầy đủ thông tin email user

5

 

Sau khi nhập đầy đủ kiểm tra lại:

– Sau thông số cài đặt: Chú ý đường dẫn POP/IMAP/SMTP server có đúng như nhà cung cấp đã đưa chưa.

=> Nên sử dụng IMAP vì ổn định hơn POP3

– Xem bạn đã chọn SSL, TLS kèm theo port đúng cho từng thông số chưa.

– Username bạn tên ghi đầy đủ email thay vì chỉ ghi tên email.

-> sau đó hoàn tất chọn SIGN IN

CÔNG TY THIẾT KẾ PHẦN MÊM VINASOFT
Địa chỉ 1: 145 Phan Huy Ít, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện Thoại: 0765 013 908 - 0977 113 950 - 0904 05 0003

Email: thanhthuc.vns@gmail.com

Hướng Dẫn Quảng Trị

Hướng dẫn quản trị cách sử dụng phần mềm quản lý đạt được hiệu quả cho doanh nghiệp. Hỗ trợ phát triển và nâng cấp phần mềm khi sử dụng

Phân vùng lưu trữ trong GMS SIM AT+CPMS

Lệnh AT + CPMS (tên lệnh trong văn bản: Lưu trữ tin nhắn ưa thích) phục vụ một số mục đích. Nó có thể được sử dụng để

Ánh xạ folder share ổ đĩa trong Windows

Ánh xạ ổ đĩa là một tiến trình giúp chúng ta có thể kết hợp một chữ cái ổ đĩa cục bộ (từ A đến Z, những chữ cái được được các phân vùng sử dụng) với một vùng trên máy tính khác trong mạng (giống như một thu mục chia sẻ) hay một địa chỉ trên Internet

0904 05 0003
0977 113 950